Overloonse Fungi

With everything that has been going on the past years, there has been little room for photography and blogging.

We did find time to visit Overloon in the Netherlands during the autumn holiday last year.

Fantastic dunes they have there, great nature. And the fungi were out asking to be photographed.

Alles wat de afgelopen jaren gebeurde liet weinig ruimte voor fotografie en bloggen.

Wij vonden wel tijd om Overloon in Nederland te bezoeken de afgelopen herfstvakantie.

Prachtige duinen hebben ze daar, mooie natuur. En de paddo’s vroegen om gefotografeerd te worden.

Happy 9th

Happy 9th birthday to Vinyl, our black flatcoated retriever.

This photo was taken 2 weeks ago in Cornwall – England. The foxred coloured 2 year old labrador is Brandy, Vinyl’s new cousin. Took 2 years to meet Brandy because of the C-thing.

Gelukkige 9e verjaardag Vinyl, onze zwarte flatcoated retriever.

De foto is 2 weken oud, gemaakt in Cornwall – Engeland. De vosenrode 2 jaar oude labrador is Brandy, Vinyl’s nieuwe kozijn. De pandemie liet ons 2 jaar wachten om deze lieve schoonheid te ontmoeten.

Democracy

I’m reading ‘The Churchill Factor’ by Boris Johnson.

This passage made me smile as I live in Belgium in 2021:

Demoracy means recognising that the voters have the righ to decide their own fate.

Ik lees momenteel ‘De Churchill Factor’ door Boris Johnson.

Deze passage deed mij lachen gezien in in 201 in België leef:

Democratie betekent erkennen dat de kiezers het recht hebben om over hun eigen lot te beslissen.

2020 A turbulent year that ends turbulently

A reader asked what about Covid, Brexit and my business?

I will try to explain in a couple of posts.

Covid had been making my weekly shopping trips to the UK for my business difficult since March.

But the shit really hit the fan on Sunday December 20. On arriving in the UK for a planned 2-day trip, I learned that the borders would close at midnight and I then had no idea that Eurotunnel would shut down at 22:00.

I needed to cram 2 days of shopping into 1, that one being the Sunday, when everything opens late and closes early in the UK.

I replanned my trip while on the road, and it all worked out, I made it back before Eurotunnel closed with about 80% of my planned shopping, which is not bad considering.

I had already decided that this would be my last trip in December & January, as I need time to reorganise for Brexit. That will be the most important project in January, I kicked off the project team today.

This new version of Covid confirms that this is a good idea. I plan my shopping trips so that I have no contact with people on the other side, but the photo shows that you need to queue for a hour to get into Tesco for a sandwich and a drink. Kent was tier 4 at the time of this photo, so all pubs/restaurants are closed.

Een lezer vroeg hoe het nu zit met Covid, Brexit en mijn zaak.

Ik probeer dit te verduidelijken in een paar posts.

Covid bemoeilijkt al mijn wekelijkse shopping trips naar het VK sinds maart.

Maar het werd pas écht moeilijk op zondag 20 december. Ik was pas in het VK voor een tweedaagse wanneer ik vernam dat de grens om middernacht gesloten zou worden. Ik wist dan nog niet dat Eurotunnel om 22u zou sluiten.

Zo moest ik de geplande 2 dagen shoppen in 1 dag doen, en dan nog de zondag, wanneer alles later opent en vroeger sluit.

Ik herplande mijn trip op de baan en dat lukte, ik keerde terug voor Eurotunnel sloot met zowat 80% van mijn geplande aankopen, niet slecht gezien de omstandigheden.

Ik had voordien al beslist dat dit mijn laatste trip in december zou worden en dat ik in januari ook niet zou over gaan om zo tijd te vinden om te reorganiseren voor Brexit. Dat is het belangrijkste project voor januari, ik startte vandaag het project team daarvoor op.

De nieuwe versie van Covid bevestigde de noodzaak van dit plan. Tijdens mijn shopping trips heb ik geen contacten met mensen aan de overzijde, maar de foto toont dat je zowat 1u moet aanschuiven om Tesco binnen te raken voor een broodje en een drankje. Kent was ‘tier 4’ op het moment van de foto, dus alle restaurants, pubs en eettenten zijn gesloten.

Canons along the Thames

We are currently in that lovely period between Christmas and the New Year. Back in 2013 we visited London together with a dear friend. I remember the weather was warm and lovely for the time of the year, so we were outside walking most of the time. These canons are pointed at the river Thames.
Wij bevinden ons momenteel in die mooie periode tussen Kerstmis en het nieuwe jaar. In 2013 bezochten wij dan Londen met een goede vriend. Ik herinner mij dat het weer warm en mooi was voor de tijd van het jaar en dat wij veel wandelden. Deze kanonnen staan op de rivier Thames gericht.

Liam & John

Just like me, Liam Gallagher is a great fan of John Lennon. But Liam did what I dared not: he named his son Lennon. Yoko Ono told him she thought it was a silly name and that she feared the boy would get teased because of it. Liam replied that it is a bit silly being called Yoko. They ended up having a cup of tea.

Canon5D_2429_LENNON-JOHN

Liam Gallagher en ik hebben toch een iets gemeen: wij zijn fan van John Lennon. Maar Liam deed iets waarvoor ik niet de moed had: hij noemde zijn zoon Lennon. Yoko Ono zei dat ze het een gekke naam vond en dat ze vreesde dat de jongen er mee gepest zou worden. Liam antwoordde dat hij Yoko maar een geke naam vond. Ze bezegelden deze discussie met een kopje thee.

Hail Beach

Wie gaat er nu ook in de hagel op ’t strand gaan wandelen de zondagmorgen? Beter in mijn kot gebleven.

IMG_3690_BEACH-HAIL_WEB

Who goes out walking on the beach in the hail on Sunday morning. Better have stayed at home.

Sunny Beach Weather

We have been blessed by the weather all week here on Schouwen-Duiveland. The photo shows Vinyl on the beach at Renesse earlier this week, we actually had lunch on a terrace outside on the beach. The big storm is starting to hit here, advice is to stay inside after lunchtime. But we are behind a tall dyke, so we should be OK.

IMG_3426

Al gans de week gezegend door het weer hier op Schouwen-Duiveland. In de foto zie je Vinyl op het strand te Renesse eerder deze week. Wij lunchten er op een buitenterras op het strand.
De grote storm is hier intussen aangekomen, er wordt gevraagd om na de middag binnen te blijven. Maar wij logeren net achter een hoge dijk, dus ik maak mij weinig zorgen.

Port Greve

Needed some R&R after a busy January, December, November… month. Vinyl likes the garden of our holiday home in Port Greve on the Dutch island of Schouwen Duiveland.

IMG_3388

Wij hadden nood aan wat rust en relaxatie na een drukken januari, december, november… maand. Vinyl vindt de tijn van ons vakantieverblijf in Port Greve op het Nederlandse eiland Schouwen-Duiveland alvast dik in orde.