Argyle Street Cafe

Something I really wanted to see in the City of Glasgow were the murals.

This project started in 2008. Its objective is to rejuvenate streets and revitalise buildings and vacant sites that look a bit tired, reincarnating them as beautiful pieces of public street art.

This particular work in Argyle Street is a work by Smug, not the only mural by him in the city. It is an interpretation of an earlier work. He aims to surprise the viewer with this mural.

IMG_3743_GLASGOW_MURAL

Iets wat ik echt wou zien in Glasgow is de muurkunst.

Dit project startte in 2008 met als objectief de straten te verjongen en vacante sites die er wat vermoeid uitzagen revitaliseren, als het ware reïncarneren als mooie publieke kunstwerken.

Dit werk in Argyle Street is van de hand van Smug, niet zijn enige werk in deze stad. Het is een interpretatie van een vroeger werk van zijn hand. Zij doel is om de kijker te verrassen met deze muurschildering.

Advertenties

Beach on Sunday

I know that today is Saturday, but I’m looking ahead to tomorrow. I go to the beach with my doggie then. This is what the dunes looked like last Sunday. The weather was not that brilliant, but at least it did not rain. Or maybe just a couple of drops if my memory serves me right.

IMG_1253_OOSTENDE_BEACH_WEB

Ik weet dat het zaterdag is, maar ik kijk vooruit naar morgen. Op zondag ga ik mijn ons hondje naar het strand. Zo zagen de duinen er vorige zondag uit. Het weer was niet zo schitterend maar het regende niet. Op een paar druppels na als mijn geheugen mij niet in de steek laat.

Rough Camping

Was reading about glamping on a friend’s blog. Further down the walk with Vinyl, I encountered this guy who was not exactly glamping. You see them more and more in our city, people who don’t have a roof over their head. Employment is really a problem in our city and a lot of people live in poverty. I’m not seeing much happening on a local political level to solve this problem. Hopefully the upcoming elections will select parties who want to do something about this. Do I really believe that?

IMG_1248_OOSTENDE_WEIRDO_WEB

Ik las over ‘glamping’ op de blog van een vriendin. Verder op de wandeling met Vinyl kwam ik deze man tegen dat dus niet deed. Je ziet dit meer en meer in onze stad, mensen zonder dak boven hun hoofd. Tewerkstelling is hier echt wel een probleem, onze stad bengelt gans onderaan de statistiek en veel mensen leven hier in armoede. En ik zie niet veel gebeuren op op een plaatselijk politiek niveau om dit probleem op te lossen. Hopelijk gaan de komende verkiezingen voor partijen zorgen die hier iets aan willen doen. Maar geloof ik daar echt in?

Boomkat

On our daily walk Vinyl and I encounter a lot of cats. Vinyl does not like cats that much, but I have taught him to ignore them. Even then they arch their backs and blow at him. This little kitten was not that sure and climbed the tree as we approached.

IMG_1259_BOOMKAT_WEB

Tijdens onze dagelijkse wankeling koen Vinyl en ik veel katten tegen. Vinyl heeft het niet zo voor katten, maar ik heb hem geleerd om ze te negeren. Zelfs wanneer ze hun rug krommen en naar hem blazen. Dit poesje was precies niet op haar gemak en klom de boom in toen wij passeerden.

Wasdaman

Last Sunday we went to VrijstaatO in Oostende to witness a try-out of jazz formation #wasdaman. I enjoyed it very much, my kind of jazz. They hope to bring their first album out in 2019.

Vorige zondag gingen wij naar VrijstaatO in Oostende om er de try-out van jazz formatie #wasdaman bj te wonen. Ik genoot er van, mijn soort jazz. Ze hopen om in 2019 hun eerste album te kunnen releasen.

Vinyl Stops Intruder

Vinyl does not like intruders. He keeps our garden safe from cats, birds, flies… you name it. Yesterday something weird happened. A dove flew in through the open back door. Vinyl jumped and caught the unfortate bird in mid air. Lucky for the bird, the flatcoated retriever is well known for its soft bite. My son managed to safely release the dove from Vinyl’s mouth and release it back to freedom in our garden. Al it left behind was perhaps its pride and some feathers. Here Vinyl poses by his battle trophy.

IMG_1267_VINYL_DOVE_WEB

Vinyl heeft het niet zo voor indringers. Hij vrijwaart onze tuin van katten, vogels, vliegen… noem maar op. Gisteren een weird incident. Een duif vloog binnen langs de openstaande achterdeur. Vinyl sprong en wist het ongelukkige beest uit de lucht te happen. Gelukkig voor de vogel staat de flatcoated retriever bekend voor zijn zachte beet. Mijn zoon slaagde er in om de duif veilig uit Vinyl’s bek te halen en kon het terug de vrijheid geven in onze tuin. Het liet wellicht alleen zijn trots en wat veren achter. Hier poseert Vinyl bij zijn trofeeën.