Canisha

Leaving the beach after my walk with Vinyl, I noticed that Radio 2 had set up camp on the seafront. I strolled to have a look and was attracted by the set-up by Canisha, a non profit organisation that raises and provides help dogs.

I stayed for a demonstration and was impressed by it.

Here the dog is helping its owner to undress. To save the girl embarassment this was limited to a glove. But the dog does help in removing trousers, jumpers and so on. And it does this very expertly so as not to hurt the owner.

Canisha1_web

Toen ik deze morgen het strand verliet na de wandeling met Vinyl, zag ik dat Radio 2 kamp opgeslagen had op de Zeedijk. Ik ging een blikje werpen en werd aangetrokken door Canisha, een VZW die hulphonden opvoedt en opvolgt.

Ik bleef kijken naar een demonstratie en was onder de indruk.

Hier helpt de hond met het uitkleden. Om het meisje niet in verlegenheid te brengen wordt de oefening hier beperkt tot een handschoen. Maar in de praktijk helpt de hond met het uittrekken van broeken, truien en zo meer. En ze doet het heel voorzichtig om de eigenaar niet te kwetsen.

Advertenties

RIP Gerda

A while ago a dedicated a post to the loss of my friend Patrick Henno. This set me thinking that I never did the same back in April when Gerda was taken from us just as sudden.

I think it is because somehow we were too close and I was too touched by her sudden death. We’d known each other a long time and Gerda had always been very supportive, there were times when we communicated on a daily basis.

So I would like to thank her for what she meant to me, I will remain her friend for ever. Haven’t been in touch with Guido since she passed away, but my warm feelings towards him remain.

IMG_2918_GERDA&VINYL

Een tijdje terug postte ik naar aanleiding van de afscheid van mijn vriend Patrick Henno. Dit deed mij denken dat ik niets deed wanneer Gerda ons even plots verliet in april.

Ik denk dat dit komt doordat Gerda en ik te close waren en ik diep geraakt werd door haar plotse overlijden. Wij kenden elkaar al heel lang en Gerda heeft mij altijd gesteund, er waren tijden wanneer wij dagelijks met elkaar communiceerden.

Dus ik wil haar bedanken voor wat ze voor mij betekend heeft, ik blijf eeuwig haar vriend.
Met Guido heb ik geen contact meer gehad sinds Gerda ons verliet, maar mijn warme gevoelens voor hem blijven.

RIP Guitar Man

Went to see off Patrick Henno yesterday. He was only 62. I’ll miss him, he was one of the good guys. Condolences to his family and to the band members and musicians he shared his life with.

IMG_1653_OUTOFSERVICE_PATRICK

Early Beach

A big advantage of going to the beach early in the morning is that you tend to have it nearly all to yourself. For the energetic black monster just coming over the beachhead, it is less warm, so he can stand his black fur coat better.
It means getting up nice and early, but with weather like this, that is really carpe diem.

IMG_2494_BEACH_VINYL

14 years

14 years I was a member of Flickr. Almost 9.000 photos. I started using Flickr after a my first photo host went out of business abruptly, forgotten their name now, but their platform was great.
I turned pro on Flickr and happily paid 37 USD per 2 years for that.
But Flickr changed owner and now they want 50 euro per year. And I’m not that photo active anymore, I was keeping is more or less as an archive and backup.
No way I’m paying 50 euro per year for something I don’t really actively use anymore.
So byebye, Flickr.
Thanks to everyone who followed me there.

Flickr

14 jaar was ik lid bij Flickr, bijna 9.000 foto’s. Ik startte met Flickr nadat mij eerdere host plots faalde. Ben hun naam al lang vergeten, maar hun platform was super.
Ik betaalde 37 USD voor 2 jaar Flickr pro, meer dan zijn geld waard.
Maar Flickr heeft nu een nieuwe eigenaar en die wil 50 euro per jaar. En ik ben niet zo foto-actief meer, ik behield Flickr eerder als backup medium en archief.
Daarvoor ga ik geen 50 euro per jaar betalen. Dus au revoir, Flickr.
Bedankt aan alle vrienden die mij daar volgden.

Beautiful Morning

It has been a while since I posted, just too busy. Beautiful morning today, I was up early. Liked the stripes in the sky.

IMG_2149_LUCHT_WEB

Lang geleden dat ik nog iets postte, te druk. Mooie ochtend vandaag, ik was al vroeg op stap. De strepen in de lucht spraken mij aan.