Bernini’s Nun – London

In the V&A musem in London, a damaged sculpture of Gian Lorenzo Bernini’s nun Ludovica Albertoni on her death bed. The erotic pose and expression of the nun symbolises closeness to God. Happy Birthday, Gian Lorenzo.

art, london, uk, bernini

In het V&A museum in Londen, een beschadigd beeld van de hand van Gian Lorenzo Bernini. De non Ludovia Albertoni op haar sterfbed. De erotische pose en gelaatsuitdrukking van de non staat symbool voor een gevoel van dicht zijn bij God. Gelukkige verjaardag, Gian Lorenzo.

Advertenties

Still Remembering Bernini

3 years since I visited Rome and I’m still remembering Bernini on the day of his death. This ugly boat at the foot of the Spanish steps was made in collaboration with his father Pietro Bernini.

IMG_1496_ROME_BERNINI.jpg

3 jaar sinds ik Rome voor het eerst bezocht, en ik herdenk nog steeds de dood van Bernini. Deze lelijke boot vind je aan de voet van de Spaanse trappen. Dit werk kwam tot stand in samenwerking met zijn vader Pietro Bernini.

Autunm Morning Walk

Walking along the cloister in Oostende, not so far from our home, shows me that autumn is over half way. But still very green for the time of the year. The warm weather. Over the years Oostende has filled up with marginal people. The red bag: someone has dumped their rubbish once more here. Happens all the time. Hateful.

IMG_1865_AUTUMN_WEB

Wandelend langsheen het klooster in Oostende, niet zo ver van waar ik woon, toont mij dat de herfst voorbij halverwege is. Nog heel erg groen voor de tijd van het jaar, dat zal het warme weer zijn. Over de jaren is Oostende vol gelopen met marginalen. De rode zak: iemand heeft hier weer hun huisvuil gedumpt. Elke dag opnieuw. Hatelijk.

Troy

No, this is not Vinyl, it is Troy, Vinyl’s father. Still a good looking dog even at the age of 10. Photo taken on November 4, 2018. Vinyl had to go in conflict with his poor old dad, I had to drag him off.

IMG_7916_TROY

Neen, dit is niet Vinyl, het is Troy, de papa van Vinyl. Hij ziet er nog goed uit voor zijn gezegende leeftijd van 10. Foto genomen op 4 november 2018. Vinyl moest natuurlijk weer in conflict treden met zijn arme oude vader, ik moest hem er af sleuren.

End of October

I took this photo during my morning walk with Vinyl at the end of last month, in the week before Halloween. Isn’t it amazing: end of October and the gardens are still in bloom.

IMG_1850_AUTUMN_WEB

Ik nam deze foto tijdens een ochtendwandeling met Vinyl op het einde van de vorige maand, in de week voor Halloween. Ongelofelijk: eind oktober en de tuinen staan nog in bloei.

Magnus

On the day of my eldest boy’s birthday we met a new family member: Magnus the kitten. A brave little fellow.

IMG_7794_MAGNUS

Op de dag van mijn oudste zoon’s verjaardag maakten wij kennis met een nieuw lid in de familie: kitten Magnus. Een dapper ventje.