Eurotunnel Calais

I seem to be the only one here this morning.

7B994377-FA2B-4A75-B764-45C52A566562.jpeg

Ik ben hier precies alleen vanmorgen.

Advertenties

Garden Suburb

I’m ejoying autumn with this kind of weather we are having. I walk my dog every morning before I go to the shop. It is so nice to do that in the sunshine.

We live next to the garden suburb in Oostende, so I enjoy the public gardens to walk the dog. Just look at the birds on the rooftops.

I’m sorry for the radio silence here. I’m very busy and an injury I got falling off my bicycle slows me down somewhat in everything I do.

IMG_1767_TUINWIJK_WEB

Ik geniet van de herfst en vooral het weer. Ik laat elke morgen Vinyl uit vooraleer ik naar de winkel vertrek. Het is best leuk om dat in het zonnetje te kunnen doen.

Wij wonen net buiten de rand van de tuinwijk in Oostende en ik geniet van de publieke tuintjes om Vinyl uit te laten. Zie je de volgens op het dak?

Mijn excuses voor de radiostilte hier. I heb het heel druk en een kwetsuur door van mijn fiets te vallen hindert mij nogal in mijn dagelijkse bezigheden, alles gaat een beetje trager.

World Animal Day

I could see photos of pets on FB and came to the conclusion it is World Animal Day. And checking I have just found out that it was yesterday. Really not with it anymore.

So I’m posting a photo of Vinyl today. The photo is just over 1 year old, he had just turned 4 then. A friend remarked recently that I haven’t been posting pictures of Vinyl.

I guess my career change a year ago did not benefit my hobby.

IMG_2953_VINYL

Ik zag op FB foto’s van huisdieren en kwam tot het besef dat het wereld dieren dag is. Toen ik checkte ontdekte ik dat dat gisteren was. Ik ben niet meer mee.

Dus post ik vandaag een foto van Vinyl. De foto is net meer dan 1 jaar oud, hij pas pas 4 geworden. Een vriend merkte op dat ik recent geen foto’s meer post van hem.

Mijn carrière switch heeft mijn hobby vermoord.

Flower

Skipped a day of posting: too busy. Needed the time to repair a flat tire on my bike. As I’m still pressed for time: another flower I encountered in the French Alps. I’m useless with plants and flowers, but I’m sure one of my visitors will tell me what it is.

IMG_5784_FLOWER

Dagje overgeslagen op de blog: te druk. Had gisteren de tijd nodig om mijn fiets te repareren, zat me een lekke band. Gezien ik nog geen tijd te veel heb: nog een bloemetje die ik in de Franse Alpen vond. Ik ken niets van planten en bloemen, maar een van mijn bezoekers zal mij wellicht wel kunnen vertellen wat dit is.

Forrest

Watched Forrest Gump for the X’th time yesterday evening. Remains an enjoyable movie. Brilliantly written and acted. Was looking in my archives for a picture of a forrest and froze on this flower in a forrest in the south of France.

IMG_5651_FLOWER

Keek gisterenavond voor de X’de keer naar Forrest Gump. Blijft een genietbare prent. Goed geschreven en geacteerd. Zocht in mijn archieven naar een foto van een woud en bevroor op deze bloem in een woud in het zuiden van Frankrijk.

Elections

The campaigns for the elections on October 14 are evolving to their climax. The number 3 on the ‘stadslijst’ (city list) has a car that jumps in the eye. He has had it resprayed in the meantime, it has his name on it now. I may be old fashioned but I don’t understand the idea behind the city list, before we used to have a socialist party, now you cannot even vote for them anymore.

IMG_1683_VERKIEZINGEN_WEB

De campagnes voor de verkiezingen van 14 oktober groeien naar hun climax. De nummer 3 op de stadslijst heeft een auto dat in het oog springt. Intussen liet hij het herspuiten, zijn naam staat er in ’t groot op. Ik ben wellicht ouderwets, maar ik begrijp het idee achter de stadslijst niet. Vroeger hadden wij in Oostende een SPA, nu kan je daar niet meer voor stemmen.

Stop Killing the Planet

A friend posted something very worthwhile about caring for our planet. What I see on my daily walk with Vinyl is in shart contrast with a caring community. I don’t know how it is on other places, but here in Oostende we still have a lot to learn. The town council campaigns for a clean city, but little is done against scum that pollutes our city.

IMG_1704_OOSTENDE_VERVUILING-web

Een vriendin postte iets waardevols over zorg voor onze planeet. Wat ik dagelijks zie op de wandeling met Vinyl staat in scherp contrast met een zorgende gemeenschap. Ik weet niet hoe het elders is, maar hier in Oostende moeten wij nog veel leren. Het stadsbestuur voert campagne voor een propere stad, maar er gebeurt weinig om het uitschot dat onze stad vervuilt aan te pakken.