Young Mackintosh

Charles Renie Mackintosh, architect & designer of the 1900’s, his legacy inspires young people to be creative today.

IMG_3914_GLASGOW_CRM

IMG_3915_GLASGOW_CRM

Charles Rennie Mackintosh, architect en ontwerper van 1900, zijn nalatenschap inspireert jonge mensen om vandaag creatief te zijn.

White Dining Room

And this is the atmosphere in the white dining room where we had our tea. Completely different from the Chinese Tearoom.

IMG_0227_GLASGOW_CRM

En dit is dan de sfeer in de witte eetkamer waar wij onze thee namen. Volledig anders dan de Chinese tearoom.

Chinese Tearoom

We enjoyed our tea in the white dining room. The Chinese Tearoom was one floor up, I took this overview of the replica of the original tearoom. As you can see, I was wrong in my previous post. The lampshade was that of the white tearoom.

IMG_0225_GLASGOW_CRM

Wij genoten van onze thee in de witte eetkamer. De Chinese Tearoom is 1 verdieping hoger. Ik nam deze overzichtsfoto van de replica. En zoals je kunt zien had ik het mis in de vorige post. De lampenkap was dat van de witte eetkamer.

Chinese Lampshade

More proof that Charles Rennie Mackintosh found details important are the lamp shades in the Chinese Tea Room.

IMG_3900_GLASGOW_CRM

IMG_3912_GLASGOW_CRM

Nog meer bewijs dat Charles Rennie Mackintosch details belangrijk vond zijn de lampenkappen in de Chinese Tea Room.

Serviette

In developing the Tea Room concept in Glasgow, Catherine Cranston and Charles Rennie Mackintosh left no detail unconcerned. Like the serviettes with this brilliantly designed decoration.

IMG_3907_GLASGOW_CRM

Tijdens het ontwikkelen van het Tea Room concept in Glasgow, lieten Catherine Cranston en Charles Rennie Mackintosh geen detail onberoerd. Zoals de servetten met deze geniaal ontworpen decoratie.

Tea

The concept of the Tea Room was invented in Glasgow round 1900.  Kate Cranston wanted to create a place where women could socialise that was not focussed on consuming large amounts of alcohol and getting very drunk. She asked Charles Rennie Mackintosh to help her create the tea room. The original Willow Tea Rooms are closed for renovation. The ground floor is boarded up, as you can see in the first photo. So we went and had a high tea in the copy of the rea rooms on the Style Mile, next to the Whittard of Chelsea shop.

IMG_3931_GLASGOW_CRM

IMG_3926_GLASGOW_CRM

Het concept van de tearoom werd in 1900 door Catherine Cranston bedacht. Zij wou een plek creëren waar vrouwen konden socialisen dat niets met consumptie van grote volumes alcohol te maken had en alle gevolgen van dien. Ze vroeg architect Charles Rennie Mackintosh om haar te helpen om haar geesteskind te materialiseren. De originele Willow Tea Rooms zijn momenteel gesloten voor renovatie. Zoals je ziet in de eerste foto is de gelijkvloerse verdieping dicht getimmerd. Wij genoten van een high tea in de kopie van de tea rooms op de Style Mile in Glasgow, net naast de boetiek van Whittard of Chelsea.

Domino Clock

The Domino Clock was designed by Charles Rennie Mackintosh in 1917 and fabricated by interned German crafstmen on the Isle of Man.
I messed this photo up because you can see my reflection and that of my lens in the face of the clock.

IMG_3624_GLASGOW_WEB

De Domino Klok werd door Charles Rennie Mackintosh ontworpen in 1917 en gemaakt door geïnterneerde Duitse stielmannen op het eiland Man.
Ik deed deze foto mislukken doordat je mijn weerspiegeling en dat van mijn lens in de klok kan zien.

Chinese Oak

I was not entirely happy with the previous photo of the Chinese Tearoom, so I tried working out two other pics. I’m a bit happier with the result.
What I do like is the way I managed to play with light and shadows in the photo of the lampshade made for the Oak Room.

IMG_3606_GLASGOW_CRM

IMG_3619_GLASGOW_CRM

IMG_3615_GLASGOW_CRM

Ik was niet geheel gelukkig met de vorige foto van de Chinese tearoom, dus ik werkte 2 andere foto’s van dat onderwerp anders uit. Ik ben nu iets meer tevreden met het resultaat.
Waar ik wel heel content mee ben is de manier waarop ik met licht en schaduw speelde in de foto van de lamp kap speciaal ontworpen voor de eiken kamer.

Chinese

The Kelvingrove Museum in Glasgow hosts a hall devoted to architect and designer Charles Rennie Mackintosh. Here in a corner some essentials of the Chinese Tearoom. Not only did he work on the building, he designed the furniture, cutlery and crockery, even the lampshades.

IMG_3605_GLASGOW_CRM

Het Kelvingrove Museum in Glasgow heeft een zaal toegewijd aan architect en ontwerper Charles Rennie Mackintosh. Hier in een hoekje enkele essentiële elementen uit de Chinese tearoom. Niet alleen werkte hij aan het gebouw, hij ontwierp ook de meubels, het bestek, kopjes en borden, zelfs de kapjes voor de lampen.

Miniature School of Art

I’ve posted one of Charles Rennie Mackintosh’s miniatures early in my Glasgow theme. When I visited the Lighthouse museum where they have a whole floor dedicated to him. Just a few weeks ago his School of Art was practically distroyed by fire.

IMG_3034_GLASGOW_CRM

Ik postte eerder al een van Charles Rennie Mackintosh’s miniaturen in het Glasgow thema. Eentje van toen ik het Lighthouse museum bezocht waar ze een ganse verdieping aan hem wijden. Enkele weken terug werd deze Kunstschool zo goed als vernietigd door brand.