Magnus

On the day of my eldest boy’s birthday we met a new family member: Magnus the kitten. A brave little fellow.

IMG_7794_MAGNUS

Op de dag van mijn oudste zoon’s verjaardag maakten wij kennis met een nieuw lid in de familie: kitten Magnus. Een dapper ventje.

Boomkat

On our daily walk Vinyl and I encounter a lot of cats. Vinyl does not like cats that much, but I have taught him to ignore them. Even then they arch their backs and blow at him. This little kitten was not that sure and climbed the tree as we approached.

IMG_1259_BOOMKAT_WEB

Tijdens onze dagelijkse wankeling koen Vinyl en ik veel katten tegen. Vinyl heeft het niet zo voor katten, maar ik heb hem geleerd om ze te negeren. Zelfs wanneer ze hun rug krommen en naar hem blazen. Dit poesje was precies niet op haar gemak en klom de boom in toen wij passeerden.