Queen’s Chapel

Quickly do something to counter the claim that I only ever take pictures of young women. This minister was posing outside of his Chapel before starting mass. Trying to attract some extra followers. The Queen’s Chapel, Saint James Park, London.

IMG_6323_LONDON_QUEENS-CHAPEL

Snel iets doen om de bewering dat ik alleen foto’s van jonge vrouwen maak te counteren. Deze priester poseerde aan de ingang van zijn kapel vooraleer de viering aan te vangen. Hij probeerde nog wat extra volgers aan te trekken. De kapel van de koningin, Saint James Park, Londen.

Advertenties

Nelson

This pretty girl is not a model, she just wanted her picture taken with the statue of Nelson Mandella on Parliament Square in London. I tried to get her without anyone in the background but had to give up. It was just too busy and a lot of people were sitting about everywhere. Could not stay there all day and she could not pose all day. Way too hot (the day).

IMG_6178_LONDON_PARLIAMENT-SQUARE

Dit mooie meisje is geen model, zij wou alleen haar foto met het beeld van Nelson Mandella op Parliament Square in Londen. Ik probeerde een foto te maken met niemand in de achtergrond, maar moest dat opgeven. Het was er te druk en veel mensen zaten ergens neer om uit te rusten. Ik kon er ook niet langer blijven wachten. Veel te heet (de dag).

Food Pose

I wanted to make the pose more interesting and found that this young woman had very slim nicely shaped arms. I’m quite pleased with the result, it looks really natural. She was not stressed at all.

IMG_0567_LONDON_FOOD-GIRL

Ik wou de pose interessanter maken en vond dat deze jonge vrouw mooi gevormde slanke armen heeft. Ik ben tevreden over het resultaat, het ziet er helemaal niet geforceerd uit. Het meisje was ook helemaal niet gestresst.

Postman’s Park

This girl in Postman’s Park in London is doing her best to make it look as if she is not posing for the photo. But I think her posture and body language betrays her. Funny, but she was a bit stressed. Cannot imagine why, I’m such a sweet photographer.

IMG_0643_LONDON_POSTMANS-PARK

Dit meisje in Postman’s Park in Londen doet haar best om niet te verraden dat ze poseert. Maar ik denk dat haar houding en haar lichaamstaal haar verraden. Grappig, ze had last van stress. Ik kan mij niet inbeelden waarom, ik ben zo’n lieve fotograaf.

Holland Park

They need to pose with something special to fit in the series according to MizzD.
I took the previous photo at the top of the Rockefeller building in New York City, 259 metres high.
This picture is more down to earth, in Holland Park in Kensington, London, to be exact. The girls were having fun taking pictures of each other with the ‘Walking Man’.

IMG_4830_LONDON_HOLLAND-PARK-ART

Het poseren moet bij iets speciaals zijn om in de reeks te passen volgens MizzD.
De vorige foto nam ik boven op het Rockefeller gebouw in New York City, 259 meter hoog.
Deze hier is meer ‘back down to earth’, in Holland Park in Kensington, Londen, om precies te zijn. De meisjes amuseerden zich foto’s nemend van zichzelf met de ‘Walking Man’.