Beautiful Morning

It has been a while since I posted, just too busy. Beautiful morning today, I was up early. Liked the stripes in the sky.

IMG_2149_LUCHT_WEB

Lang geleden dat ik nog iets postte, te druk. Mooie ochtend vandaag, ik was al vroeg op stap. De strepen in de lucht spraken mij aan.

Advertenties

Autunm Morning Walk

Walking along the cloister in Oostende, not so far from our home, shows me that autumn is over half way. But still very green for the time of the year. The warm weather. Over the years Oostende has filled up with marginal people. The red bag: someone has dumped their rubbish once more here. Happens all the time. Hateful.

IMG_1865_AUTUMN_WEB

Wandelend langsheen het klooster in Oostende, niet zo ver van waar ik woon, toont mij dat de herfst voorbij halverwege is. Nog heel erg groen voor de tijd van het jaar, dat zal het warme weer zijn. Over de jaren is Oostende vol gelopen met marginalen. De rode zak: iemand heeft hier weer hun huisvuil gedumpt. Elke dag opnieuw. Hatelijk.

End of October

I took this photo during my morning walk with Vinyl at the end of last month, in the week before Halloween. Isn’t it amazing: end of October and the gardens are still in bloom.

IMG_1850_AUTUMN_WEB

Ik nam deze foto tijdens een ochtendwandeling met Vinyl op het einde van de vorige maand, in de week voor Halloween. Ongelofelijk: eind oktober en de tuinen staan nog in bloei.

Halloween Clown

I walked around the fair in Oostende last Sunday looking for a clown. I found this peculiar clown in a fries/chips stand of all places. He does not stimulate my hunger in any way.

Maybe if I ever reach retirement age, I will take up music. I think I want to be a bassist. I love songs carried by a good bassline. Like “You can’t hurry love” or “Stuck in the Middle with you“. Clowns to the left of me, jokers to the right. All I need is the Joker, now. Maybe I’ll post him later.

IMG_7803_KERMIS_CLOWN_WEB

Vorige zondag wandelde ik rond de kermis in Oostende opzoek naar een clown. Ik vond dit vreemd ogend geval bovenaan een friettent, wat nog? Mijn honger stimuleert hij in elk geval niet.

Als ik het geluk heb van de pensioenleeftijd te bereiken ga ik misschien musiceren. Ik zou graag bassist worden. Ik ben gek op liedjes die door een goede baslijn gedragen worden. Zoals “You can’t hurry love” of “Stuck in the Middle with You“. Clowns to the left of me, jokers to the right. Nu heb ik nog de Joker nodig. Misschien post ik hem later.

Garden Suburb

I’m ejoying autumn with this kind of weather we are having. I walk my dog every morning before I go to the shop. It is so nice to do that in the sunshine.

We live next to the garden suburb in Oostende, so I enjoy the public gardens to walk the dog. Just look at the birds on the rooftops.

I’m sorry for the radio silence here. I’m very busy and an injury I got falling off my bicycle slows me down somewhat in everything I do.

IMG_1767_TUINWIJK_WEB

Ik geniet van de herfst en vooral het weer. Ik laat elke morgen Vinyl uit vooraleer ik naar de winkel vertrek. Het is best leuk om dat in het zonnetje te kunnen doen.

Wij wonen net buiten de rand van de tuinwijk in Oostende en ik geniet van de publieke tuintjes om Vinyl uit te laten. Zie je de volgens op het dak?

Mijn excuses voor de radiostilte hier. I heb het heel druk en een kwetsuur door van mijn fiets te vallen hindert mij nogal in mijn dagelijkse bezigheden, alles gaat een beetje trager.