Early Beach

A big advantage of going to the beach early in the morning is that you tend to have it nearly all to yourself. For the energetic black monster just coming over the beachhead, it is less warm, so he can stand his black fur coat better.
It means getting up nice and early, but with weather like this, that is really carpe diem.

IMG_2494_BEACH_VINYL

Advertenties

World Animal Day

I could see photos of pets on FB and came to the conclusion it is World Animal Day. And checking I have just found out that it was yesterday. Really not with it anymore.

So I’m posting a photo of Vinyl today. The photo is just over 1 year old, he had just turned 4 then. A friend remarked recently that I haven’t been posting pictures of Vinyl.

I guess my career change a year ago did not benefit my hobby.

IMG_2953_VINYL

Ik zag op FB foto’s van huisdieren en kwam tot het besef dat het wereld dieren dag is. Toen ik checkte ontdekte ik dat dat gisteren was. Ik ben niet meer mee.

Dus post ik vandaag een foto van Vinyl. De foto is net meer dan 1 jaar oud, hij pas pas 4 geworden. Een vriend merkte op dat ik recent geen foto’s meer post van hem.

Mijn carrière switch heeft mijn hobby vermoord.

5 years ago

The photo shows Vinyl (black) having fun with his brother Guus (brown) in the beginning of October 2013. They were 2,5 months old and the first reunion was organised. A neighbour further down the street, who always had golden retrievers, has decided that he wants a flatcoated retriever. Our Vinyl was his source of inspiration. The neighbour celebrates his birthday in 2 days time. We are making him a special birthday card using this photo. He would love a liver coloured flatcoat.

IMG_4270_VINYL_GUUS

De foto toont Vinyl (zwart) die met zijn broer Guus (bruin) speelt, begin oktober 2013. Ze waren net 2,5 maanden oud en het was de eerste reunie van het nest. Een buur die een paar deuren verder woont en die altijd golden retrievers had, besliste dat hij een flatcoat wil. Onze Vinyl zette hem daartoe aan. Binnen twee dagen viert de buur zijn verjaardag. Hij krijgt dan een bijzonder verjaardagskaartje met deze foto er op. Hij droomt van een leverkleurige flatcoat.

Vinyl Posing

Having such a beautiful dog as Vinyl, I had to teach him to pose. He does it, but the facial expressions are not always 100%, he does not understand the concept. And I need him to keep his eyes open. But I guess posing is pretty boring for him.

IMG_2750_WALES_VINYL

Een mooie hond zoals Vinyl, ik moest hem natuurlijk leren poseren. Hij doet dat, maar zijn gelaatsuitdrukking is niet altijd 100%, ik denk niet dat hij het concept echt begrijpt. En ik moet hem zo ver krijgen dat hij zijn ogen open houdt. Maar hij vindt het poseren wellicht wel vervelend.

Happy Birthday Vinyl

Vinyl turned 5 two days ago. A loyal visitor to my blog asked me why I did not post a picture of him on his birthday. No, I did not forget his birthday, but he does not really care less, as long as he goes walking, gets food and is loved on his birthday and every other day of the year. But the blogfriend is right that I don’t post enough pictures of our beautiful boy.

IMG_1295_VINYL_BEACH_WEB

Twee dagen geleden was het Vinyl’s verjaardag, hij werd 5. Een trouwe bezoeker aan mijn blog vroeg waarom ik geen foto van hem postte op zijn verjaardag. Ik was zijn verjaardag niet vergeten, maar Vinyl heeft daar eigenlijk worst aan. Als hij, net zoals andere dag van het jaar, gaat wandelen, zijn eten krijgt en veel liefde is hij tevreden. Maar de blogvriend heeft gelijk dat ik te weinig foto’s van onze mooie jongen post.

World Cup Vinyl

Best of luck to Belgian’s Red Devils tonight. This is Vinyl during their last match. He does not really understand what all the excitement is about. He is not allowed to join and chase the ball.

IMG_1334_VINYL_SOCCER_WEB

Veel geluk Rode Duivels vanavond. Dit is Vinyl tijdens hun vorige match. Hij verstaat niet goed waarom iedereen zo opgewonden geraakt. Hij mag niet meedoen en achter de bal aanzitten.

Vinyl Stops Intruder

Vinyl does not like intruders. He keeps our garden safe from cats, birds, flies… you name it. Yesterday something weird happened. A dove flew in through the open back door. Vinyl jumped and caught the unfortate bird in mid air. Lucky for the bird, the flatcoated retriever is well known for its soft bite. My son managed to safely release the dove from Vinyl’s mouth and release it back to freedom in our garden. Al it left behind was perhaps its pride and some feathers. Here Vinyl poses by his battle trophy.

IMG_1267_VINYL_DOVE_WEB

Vinyl heeft het niet zo voor indringers. Hij vrijwaart onze tuin van katten, vogels, vliegen… noem maar op. Gisteren een weird incident. Een duif vloog binnen langs de openstaande achterdeur. Vinyl sprong en wist het ongelukkige beest uit de lucht te happen. Gelukkig voor de vogel staat de flatcoated retriever bekend voor zijn zachte beet. Mijn zoon slaagde er in om de duif veilig uit Vinyl’s bek te halen en kon het terug de vrijheid geven in onze tuin. Het liet wellicht alleen zijn trots en wat veren achter. Hier poseert Vinyl bij zijn trofeeën.