Autunm Morning Walk

Walking along the cloister in Oostende, not so far from our home, shows me that autumn is over half way. But still very green for the time of the year. The warm weather. Over the years Oostende has filled up with marginal people. The red bag: someone has dumped their rubbish once more here. Happens all the time. Hateful.

IMG_1865_AUTUMN_WEB

Wandelend langsheen het klooster in Oostende, niet zo ver van waar ik woon, toont mij dat de herfst voorbij halverwege is. Nog heel erg groen voor de tijd van het jaar, dat zal het warme weer zijn. Over de jaren is Oostende vol gelopen met marginalen. De rode zak: iemand heeft hier weer hun huisvuil gedumpt. Elke dag opnieuw. Hatelijk.

Advertenties

Joker

Two days ago I wrote “Clowns to the left of me, Jokers to the right”. Here is the Joker. In the centre of Glasgow.

IMG_3166_GLASGOW_JOKER

Twee dagen geleden schreef ik “Clowns to the left of me, Jokers to the right”. Hier dan de Joker. In het centrum van Glasgow dan nog.

Halloween Clown

I walked around the fair in Oostende last Sunday looking for a clown. I found this peculiar clown in a fries/chips stand of all places. He does not stimulate my hunger in any way.

Maybe if I ever reach retirement age, I will take up music. I think I want to be a bassist. I love songs carried by a good bassline. Like “You can’t hurry love” or “Stuck in the Middle with you“. Clowns to the left of me, jokers to the right. All I need is the Joker, now. Maybe I’ll post him later.

IMG_7803_KERMIS_CLOWN_WEB

Vorige zondag wandelde ik rond de kermis in Oostende opzoek naar een clown. Ik vond dit vreemd ogend geval bovenaan een friettent, wat nog? Mijn honger stimuleert hij in elk geval niet.

Als ik het geluk heb van de pensioenleeftijd te bereiken ga ik misschien musiceren. Ik zou graag bassist worden. Ik ben gek op liedjes die door een goede baslijn gedragen worden. Zoals “You can’t hurry love” of “Stuck in the Middle with You“. Clowns to the left of me, jokers to the right. Nu heb ik nog de Joker nodig. Misschien post ik hem later.

Hotel

When I got to the car park of my chosen hotel in Dover, a nice surprise was waiting for me. That is my van parked in the background of this photo. I always try to park it out of the way of others as it takes up a bit more space than a normal car.

IMG_1800_OLDTIMER_WEB

Toen ik de parking op reed van het hotel in Dover stond er mij een leuke verrassing op te wachten. In de achtergrond zie je mijn bestelwagen. Ik probeer altijd uit de weg van andere te parkeren, gezien mijn bestelwagen wat meer ruimte vereist dan een gewone wagen.

Garden Suburb

I’m ejoying autumn with this kind of weather we are having. I walk my dog every morning before I go to the shop. It is so nice to do that in the sunshine.

We live next to the garden suburb in Oostende, so I enjoy the public gardens to walk the dog. Just look at the birds on the rooftops.

I’m sorry for the radio silence here. I’m very busy and an injury I got falling off my bicycle slows me down somewhat in everything I do.

IMG_1767_TUINWIJK_WEB

Ik geniet van de herfst en vooral het weer. Ik laat elke morgen Vinyl uit vooraleer ik naar de winkel vertrek. Het is best leuk om dat in het zonnetje te kunnen doen.

Wij wonen net buiten de rand van de tuinwijk in Oostende en ik geniet van de publieke tuintjes om Vinyl uit te laten. Zie je de volgens op het dak?

Mijn excuses voor de radiostilte hier. I heb het heel druk en een kwetsuur door van mijn fiets te vallen hindert mij nogal in mijn dagelijkse bezigheden, alles gaat een beetje trager.

Elections

The campaigns for the elections on October 14 are evolving to their climax. The number 3 on the ‘stadslijst’ (city list) has a car that jumps in the eye. He has had it resprayed in the meantime, it has his name on it now. I may be old fashioned but I don’t understand the idea behind the city list, before we used to have a socialist party, now you cannot even vote for them anymore.

IMG_1683_VERKIEZINGEN_WEB

De campagnes voor de verkiezingen van 14 oktober groeien naar hun climax. De nummer 3 op de stadslijst heeft een auto dat in het oog springt. Intussen liet hij het herspuiten, zijn naam staat er in ’t groot op. Ik ben wellicht ouderwets, maar ik begrijp het idee achter de stadslijst niet. Vroeger hadden wij in Oostende een SPA, nu kan je daar niet meer voor stemmen.

Stop Killing the Planet

A friend posted something very worthwhile about caring for our planet. What I see on my daily walk with Vinyl is in shart contrast with a caring community. I don’t know how it is on other places, but here in Oostende we still have a lot to learn. The town council campaigns for a clean city, but little is done against scum that pollutes our city.

IMG_1704_OOSTENDE_VERVUILING-web

Een vriendin postte iets waardevols over zorg voor onze planeet. Wat ik dagelijks zie op de wandeling met Vinyl staat in scherp contrast met een zorgende gemeenschap. Ik weet niet hoe het elders is, maar hier in Oostende moeten wij nog veel leren. Het stadsbestuur voert campagne voor een propere stad, maar er gebeurt weinig om het uitschot dat onze stad vervuilt aan te pakken.