European Championships Inline Skating

Spent the afternoon at the European Championships Inline Skating. Had a good lunch there and saw great athletes at work. Here, in the middle with the white helmet, Stien Vanhoutte is coming out of the bend ready to push Anke Vos off. Together with Sandrine Tas in the relay team seniors they won the European Championships.

IMG_7278_ZRC_VANHOUTTE-STIEN

Ik bracht de namiddag door op de Europese kampioenschappen skeeleren. Lekkere lunch en machtige prestaties door de atleten. Hier zie je in het midden met de witte  helm, Stien Vanhoutte. Ze komt net uit de bocht om Anke Vos op gang te duwen. Samen met Sandrine Tas wonnen ze de finale op de Europese kampioenschappen bij de senioren.

World Cup Vinyl

Best of luck to Belgian’s Red Devils tonight. This is Vinyl during their last match. He does not really understand what all the excitement is about. He is not allowed to join and chase the ball.

IMG_1334_VINYL_SOCCER_WEB

Veel geluk Rode Duivels vanavond. Dit is Vinyl tijdens hun vorige match. Hij verstaat niet goed waarom iedereen zo opgewonden geraakt. Hij mag niet meedoen en achter de bal aanzitten.

Badminton Mural

A long time since I posted something about badminton. When in Glasgow last year, I went out of my way to find this mural and make a picture of it. And this one illustrates the purpose of this project very well.

IMG_3230_GLASGOW_MURAL

Lang geleden dat ik not iets postte over badminton. Toen ik vorig jaar in Glasgow was, ging ik uit mijn weg om een foto van deze muurkunst te maken. Dit werk illustreert heel goed de doelstelling van het project.

Celtic Park

Today is an important day for Belgium and England. They clash in their final match of the first round of the World Cup soccer. Both teams have won their two previous matches and have equal points. So this match decides who wins. I say: may the best football win. I took this picture of Celtic Park from the top of Necropolis hill in Glasgow.

IMG_3356_GLASGOW_CELTIC-PARK

Vandaag is een belangrijke dag voor België en Engeland. Ze ontmoeten elkaar in hun laatste match van de eerste ronde in de wereldbeker voetbal. Beide ploegen wonnen hun twee vorige matchen en hebben gelijke punten. Deze match zal dus beslissen wie wint en doorgaat. Ik zeg: mogen de beste voetbal winnen. Ik nam deze foto van Celtic Park van op de top van de Necropolis heuvel in Glasgow.

Special Cricket Action

I’m sure my regular visitors have noticed that I have been skipping a few days the past week or so. Haven’t been able to visit your blogs very much as well. I’m just swamped with work I’m afraid. It’ll get better soon. Delved in to my archives and found this rather special cricket action shot.
IMG_5819_CRICKET
Mijn regelmatige bezoekers merkten vast op dat ik een paar dagen niet gepost heb de afgelopen week. Ik slaag er momenteel ook niet in jullie blogs te bezoeken. Ik verzuip gewoon in het werk, vrees ik. Gauw beterschap, hoop ik. Ik zocht even in mijn archieven en ik vond deze speciale cricket actiefoto.

Bowler

Just like the pitcher in baseball, the role of the bowler in cricket is very important. The bowler really powers the ball toward the wickets protected by the batsman. It takes a lot of technique, but as you can see this bowler really throws himself before he lets go of the ball.
IMG_5810_CRICKET3
Net zoals de gooiers in baseball, is de rol van de gooier in cricket heel belangrijk. De gooier powert de bal naar de wickets. De wickets zijn de 3 stokken die rechtop staan. Die hebben bovenaan een lichte u-vorm, in die uitsparing liggen dwars tussen elke 2 palen kleinere houten elementjes die de gooier er af moet krijgen met de bal. De man met het slaghout, beschermt zijn wickets. Het gooien vergt heel wat techniek, de gooier smijt zichzelf werkelijk in de beweging vooraleer hij de bal lost.

Sunday Cricket

Cricket means youth sentiment to me. As some of you know, my mother was British. My British grand parents retired to a village called Constantine. The kind of place with a church, a pub, a butcher, a baker, a grocer and of course a cricket club. The latter being in the field at the back of my grand parent’s bungalow. So I would climb over the garden wall on Saturdays and go and watch the game. Oostende has a cricket club, formed by the Indian community in our city. I went to have a look last Sunday.
IMG_5898_CRICKET1
Cricket is voor mij jeugdsentiment. Sommigen onder jullie weten dat mijn moeder Brits was. Mijn Britse grootouders trokken op rust naar een dorp dat Constantine heet. Het soort plek waar je een kerk, een pub, een beenhouwer, een bakker, een kruidenierszaak en een cricket club vindt. De cricket club vond je in het veld net achter de bungalow van mijn grootouders. Dus op zaterdagen klauterde ik over de tuinmuur en ging ik naar de match zien. Oostende heeft ook een cricket club, gesticht door de Indische gemeenschap in onze stad. Afgelopen zondag ging ik zien.

Running Young Women

Those of you who may remember my Paris time, may know that I cannot resist taking pictures of running young women.

No, usually they are not running away from me.  A rather surprising fact, of course.

This babe was showing how fit she was on where once the walls round Brugge were.  I have a colleage who circles Brugge 3 times a week.