Badminton Action

After yesterday’s introduction some action photos of the recreational tournament. I was very pleased with the way it went, looking forward to next year’s edition.

 badminton,obtc

badminton,obtc

badminton,obtc

Na de introductie gisteren, enkele actie foto’s van de recreantenontmoeting. Ik was heel tevreden over het verloop, ik kijk al uit naar de editie van 2017.

Advertenties

Recreational Badminton Tournament

Easter Monday brought the recreational badminton tournament in my club. After failing to organize it last year, my fresh tournament director and the team were ready to go for it. 92 participants is a success. It is about badminton, but it is also about bringing passionate people together.

 badminton,obtc

badminton,obtc

badminton,obtc

badminton,obtc

Paasmaandag bracht de badminton recreantenontmoeting in mijn club. Nadat wij vorig jaar faalden om dit te organiseren, waren de verse toernooi directeur en het team klaar om er voor te gaan. 92 deelnemers is een succes. Het gaat over badminton, maar ook over gepassioneerde mensen samen te brengen.

Badminton Youth

Linking to yesterday’s post: no these are not all my kids. I took some promotional photos in my badminton club. I say “my” because I’m president of the club. I say that with some pride, allthough I realize it is not “my” club. It is the member’s club. 

IMG_3643_GROEP-PACO_GOED-BEZIG_WEB.jpg

IMG_3644_GROEP-RANI_GOED-BEZIG_WEB.jpg

IMG_3654_GROEP-TOM_GOED-BEZIG_WEB.jpg

De link leggend naar de post van gisteren: neen dit zijn niet allemaal mijn kinderen. Ik nam enkele promotiefoto’s in mijn badmintonclub. Ik zeg “mijn” omdat ik voorzitter ben. Ik zeg dat met enige gevoel voor trots, maar besef dat het “mijn” club niet is. Het is de club van en voor de leden.

Lee Chong Wei

This is a good time to interrupt my ‘Along the Thames Walk in London’ to tell you what I have been doing past weekend.
We went down to Birmingham to see the world’s best compete in the All England Open Badminton Championships.
Speaking of the world’s best, here you see mens singles N°1 Malaisian Lee Chong Wei in action. He had a difficult match against Korean player Son Wan Ho in his semi final, but he managed to pull through and win the overall tournament.

Dit is een goed moment om mijn wandeling langsheen de Theems in Londen te onderbreken om verslag uit te brengen over het afgelopen weekeinde. Wij reisden naar Birmingham om de wereldtop aan het werk te zien op de All England Open Badminton Championships.
En van ’s werelds beste gesproken: hier zie je de nr. 1 de Maleise Lee Chong Wei aan het werk. Hij had een moeilijke match in de halve finale tegen de Koreaan Son Wan ho. Maar hij trok het spel toch naar zich toe en wist het toernooi te winnen.

Friendship

Before I get these people in to trouble with their respective partners, I hasten to inform that this is not a couple. Just two people who enjoy playing badminton and play regulary at the club to which I am president. I think they pose very nicely. Good looking team.

IMG_0480_LUCIEN_RITA.jpg

 

Vooraleer ik deze mensen in moeilijkheden help bij hun respectievelijke partners, haast ik mij om duidelijk te maken dat dit geen koppel is. Twee mensen die genieten van badminton te spelen en dat regelmatig doen in de club waarvan ik voorzitter ben. Ik vind dat ze heel mooi poseren. Een mooi team.