Wasdaman

Last Sunday we went to VrijstaatO in Oostende to witness a try-out of jazz formation #wasdaman. I enjoyed it very much, my kind of jazz. They hope to bring their first album out in 2019.

Vorige zondag gingen wij naar VrijstaatO in Oostende om er de try-out van jazz formatie #wasdaman bj te wonen. Ik genoot er van, mijn soort jazz. Ze hopen om in 2019 hun eerste album te kunnen releasen.