Liam & John

Just like me, Liam Gallagher is a great fan of John Lennon. But Liam did what I dared not: he named his son Lennon. Yoko Ono told him she thought it was a silly name and that she feared the boy would get teased because of it. Liam replied that it is a bit silly being called Yoko. They ended up having a cup of tea.

Canon5D_2429_LENNON-JOHN

Liam Gallagher en ik hebben toch een iets gemeen: wij zijn fan van John Lennon. Maar Liam deed iets waarvoor ik niet de moed had: hij noemde zijn zoon Lennon. Yoko Ono zei dat ze het een gekke naam vond en dat ze vreesde dat de jongen er mee gepest zou worden. Liam antwoordde dat hij Yoko maar een geke naam vond. Ze bezegelden deze discussie met een kopje thee.

Book Swap

What surprised me about the One Shopping Center in Liverpool is that it actually has a book swap stand. I wouldn’t have expected that, I would of thought it was all about commerce and making money.

IMG_6784_LIVERPOOL_SHOPPING.jpg

IMG_6785_LIVERPOOL_SHOPPING.jpg

Wat mij verraste in de One Shopping Center in Liverpool is dat ik er een boeken uitwissel punt vond. Dat verwachtte ik niet, I dacht dat het allemaal om platte commerce ging.

One Shopping Center

Just like you have a One Shopping Center near Saint Paul’s in London, you have a One in the centre of Liverpool. Great shopping, attractive, and nice places to eat.

IMG_6782_LIVERPOOL_SHOPPING.jpg

IMG_6783_LIVERPOOL_SHOPPING.jpg

Net zoals je een One Shopping Center nabij Saint Paul’s in Londen hebt, vind je er ook een in het centrum van Liverpool. Goede shopping, aantrekkelijk en leuke eettentjes.