2020 A turbulent year that ends turbulently

A reader asked what about Covid, Brexit and my business?

I will try to explain in a couple of posts.

Covid had been making my weekly shopping trips to the UK for my business difficult since March.

But the shit really hit the fan on Sunday December 20. On arriving in the UK for a planned 2-day trip, I learned that the borders would close at midnight and I then had no idea that Eurotunnel would shut down at 22:00.

I needed to cram 2 days of shopping into 1, that one being the Sunday, when everything opens late and closes early in the UK.

I replanned my trip while on the road, and it all worked out, I made it back before Eurotunnel closed with about 80% of my planned shopping, which is not bad considering.

I had already decided that this would be my last trip in December & January, as I need time to reorganise for Brexit. That will be the most important project in January, I kicked off the project team today.

This new version of Covid confirms that this is a good idea. I plan my shopping trips so that I have no contact with people on the other side, but the photo shows that you need to queue for a hour to get into Tesco for a sandwich and a drink. Kent was tier 4 at the time of this photo, so all pubs/restaurants are closed.

Een lezer vroeg hoe het nu zit met Covid, Brexit en mijn zaak.

Ik probeer dit te verduidelijken in een paar posts.

Covid bemoeilijkt al mijn wekelijkse shopping trips naar het VK sinds maart.

Maar het werd pas écht moeilijk op zondag 20 december. Ik was pas in het VK voor een tweedaagse wanneer ik vernam dat de grens om middernacht gesloten zou worden. Ik wist dan nog niet dat Eurotunnel om 22u zou sluiten.

Zo moest ik de geplande 2 dagen shoppen in 1 dag doen, en dan nog de zondag, wanneer alles later opent en vroeger sluit.

Ik herplande mijn trip op de baan en dat lukte, ik keerde terug voor Eurotunnel sloot met zowat 80% van mijn geplande aankopen, niet slecht gezien de omstandigheden.

Ik had voordien al beslist dat dit mijn laatste trip in december zou worden en dat ik in januari ook niet zou over gaan om zo tijd te vinden om te reorganiseren voor Brexit. Dat is het belangrijkste project voor januari, ik startte vandaag het project team daarvoor op.

De nieuwe versie van Covid bevestigde de noodzaak van dit plan. Tijdens mijn shopping trips heb ik geen contacten met mensen aan de overzijde, maar de foto toont dat je zowat 1u moet aanschuiven om Tesco binnen te raken voor een broodje en een drankje. Kent was ‘tier 4’ op het moment van de foto, dus alle restaurants, pubs en eettenten zijn gesloten.

Autunm Morning Walk

Walking along the cloister in Oostende, not so far from our home, shows me that autumn is over half way. But still very green for the time of the year. The warm weather. Over the years Oostende has filled up with marginal people. The red bag: someone has dumped their rubbish once more here. Happens all the time. Hateful.

IMG_1865_AUTUMN_WEB

Wandelend langsheen het klooster in Oostende, niet zo ver van waar ik woon, toont mij dat de herfst voorbij halverwege is. Nog heel erg groen voor de tijd van het jaar, dat zal het warme weer zijn. Over de jaren is Oostende vol gelopen met marginalen. De rode zak: iemand heeft hier weer hun huisvuil gedumpt. Elke dag opnieuw. Hatelijk.

Joker

Two days ago I wrote “Clowns to the left of me, Jokers to the right”. Here is the Joker. In the centre of Glasgow.

IMG_3166_GLASGOW_JOKER

Twee dagen geleden schreef ik “Clowns to the left of me, Jokers to the right”. Hier dan de Joker. In het centrum van Glasgow dan nog.

Halloween Clown

I walked around the fair in Oostende last Sunday looking for a clown. I found this peculiar clown in a fries/chips stand of all places. He does not stimulate my hunger in any way.

Maybe if I ever reach retirement age, I will take up music. I think I want to be a bassist. I love songs carried by a good bassline. Like “You can’t hurry love” or “Stuck in the Middle with you“. Clowns to the left of me, jokers to the right. All I need is the Joker, now. Maybe I’ll post him later.

IMG_7803_KERMIS_CLOWN_WEB

Vorige zondag wandelde ik rond de kermis in Oostende opzoek naar een clown. Ik vond dit vreemd ogend geval bovenaan een friettent, wat nog? Mijn honger stimuleert hij in elk geval niet.

Als ik het geluk heb van de pensioenleeftijd te bereiken ga ik misschien musiceren. Ik zou graag bassist worden. Ik ben gek op liedjes die door een goede baslijn gedragen worden. Zoals “You can’t hurry love” of “Stuck in the Middle with You“. Clowns to the left of me, jokers to the right. Nu heb ik nog de Joker nodig. Misschien post ik hem later.

Over the Top

To be honest, I find this one a bit over the top. A bit too macabre even for my taste. But good, this blog shows what I see/saw. Not in the store in the picture below, a very nice building hosting goods for very expensive taste.

street, nyc, usa, new york city, halloween

street, nyc, usa, new york city, halloween

Om eerlijk te zijn is deze er een beetje over, zelfs voor mij. Maar goed, deze blog toont wat ik zie/zag. Niet in de winkel in de tweede foto. Een heel mooi gebouw met goodies voor mensen met dure smaak.

Skull Shop

The shop boasts a large collection of skulls. You’ll find it in one of the beautiful buildings in de second picture in this post.

street, nyc, usa, new york city, halloween

street, nyc, usa, new york city, halloween

De winkel biedt een ruim assortiment aan doodshoofden aan. Je vindt de zaak in een van de mooie gebouwen zoals die in de tweede foto in deze post.

Trick or Treat

It has been two years since I was last in New York City. In Soho not just boutiques, also some shops that specialise in stuff, like here in the macabre. The weekend before Halloween: we may get some trick or treaters.

street, nyc, usa, new york city, halloween

street, nyc, usa, new york city, halloween

Het is twee jaar geleden sinds ik het laatst in New York City was. In Soho vind je niet alleen boetieken, je vindt er ook gespecialiseerde zaken, zoals hier in griezel. Het weekeinde voor Halloween: wellicht krijgen wij enkele trick or treaters op bezoek.

Hotel

When I got to the car park of my chosen hotel in Dover, a nice surprise was waiting for me. That is my van parked in the background of this photo. I always try to park it out of the way of others as it takes up a bit more space than a normal car.

IMG_1800_OLDTIMER_WEB

Toen ik de parking op reed van het hotel in Dover stond er mij een leuke verrassing op te wachten. In de achtergrond zie je mijn bestelwagen. Ik probeer altijd uit de weg van andere te parkeren, gezien mijn bestelwagen wat meer ruimte vereist dan een gewone wagen.