View from the Hill

A broader view while descending the hill on which the observatory is built in Greenwich. Left: the Financial Center round Canary Wharf on the Isle of Dogs. To the right the 02 previously known as the Millennium Dome.

IMG_7169_LONDON_GREENWICH

Een bredere kijk terwijl de heuvel waarop de sterrenwacht gebouwd is in Greenwich afdalend. Links: het financieel centrum rond Canary Wharf op the Isle of Dogs. Rechts de O2, voorheen bekend als de Millennium Dome.

Advertenties

View from the Observatory

View from a window along the steps up to the telescope dome of the observatory. At the bottom Greenwich University. On the other side of the River Thames Canary Island.

IMG_7164_LONDON_GREENWICH

Het zicht door een venster langsheen de trappen naar de telescoopkoepel van de sterrenwacht. Beneden zie je de Universiteit van Greenwich. Aan de andere zijde van de rivier Theems Canary Island.

Equatorial Telescope

The Equatorial Telescope in the Royal Observatory in Greenwich was completed in 1893 and is still in use today. It has been modernised and is driven by a computer these days. It was retired for research into double stars in 1960 and has been used for educational purposes in the field of astrophysics ever since.

I took this photo with my parabolic fisheye lens and found that the lens profile was not present on my PC when I was processing the photo. I had dowloaded it in the past, but repairing my PC from factory settings some months ago I did not bother to reinstall it. So the corrections, that are not 100%, were done manually.

IMG_7159_LONDON_GREENWICH

De equatoriale telescoop in de Koninklijke Sterrenwacht in Greenwich werd in 1893 opgeleverd en wordt vandaag nog steeds gebruikt. Het werd wel gemoderniseerd en wordt door een computer aangedreven.
In 1960 mocht de telescoop op pensioen gaan van zijn taak in onderzoek naar dubbele sterren. Het wordt sindsdien voor onderwijsdoelstellingen gebruikt in het veld van astrofysica.

Ik nam deze foto met mijn parabolische fisheye lens en ontdekte dat ik het lensprofiel niet meer op mijn PC staan heb. Ik had dat in het verleden geïnstalleerd, maar toen ik enkele maanden terug mijn PC moest herstellen vanaf fabrieksinstellingen heb ik mij de moeite niet meer getroost om het profiel te herinstalleren. Ik deed de correcties op deze foto manueel, dus ze zullen niet 100% correct zijn. Waarvoor mijn verontschuldigingen.

Bottled Ship

Just outside of the maritime museum, a reminder of the great seaman’s hobby of botteling model ships.

IMG_7143_LONDON_GREENWICH

Net buiten het maritieme museum in Greenwich, een herinnering aan de leuke zeemanshobby van model scheepjes in flessen te brengen.

H1

I was disgusted and pleased together to find the H1, the mother of maritime timekeeping, in an office environement under the observatory behind a double layer of glass. Hence the poor quality of the photo. Shame on the conservator! On its voyage from India to England this clock lost under 2 seconds. Explaining the need for a H2, H3 and H4.

IMG_7151_LONDON_GREENWICH

Ik was gedegouteerd en blij tegelijk om de H1, de moeder van maritieme tijdsmeting, in een bureauomgeving onder de sterrenwacht te ontdekken. Ze stak achter een dubbele laag glas, wat de slechte kwaliteit van de foto verklaart. Schande! Op haar reis van India naar Engeland verloor deze klok minder dan 2 seconden. Wat de nood aan een H2, H3 en H4 verklaart.