Joker

Two days ago I wrote “Clowns to the left of me, Jokers to the right”. Here is the Joker. In the centre of Glasgow.

IMG_3166_GLASGOW_JOKER

Twee dagen geleden schreef ik “Clowns to the left of me, Jokers to the right”. Hier dan de Joker. In het centrum van Glasgow dan nog.

Advertenties

A Life not Lived

Just outside Highgate Cemetery in north London, a bench reminds of a life never lived or only shortly lived. It can be hard being a parent.

IMG_5489_LONDON_HIGHGATE

Net buiten de Highgate begraafplaats in noord Londen, herinnert een bank aan een leven dat nooit of maar kort geleefd werd. Het kan hard zijn om ouder te zijn.

Hotel

When I got to the car park of my chosen hotel in Dover, a nice surprise was waiting for me. That is my van parked in the background of this photo. I always try to park it out of the way of others as it takes up a bit more space than a normal car.

IMG_1800_OLDTIMER_WEB

Toen ik de parking op reed van het hotel in Dover stond er mij een leuke verrassing op te wachten. In de achtergrond zie je mijn bestelwagen. Ik probeer altijd uit de weg van andere te parkeren, gezien mijn bestelwagen wat meer ruimte vereist dan een gewone wagen.

Nash’s House

One of my visitors remarked that it is a good thing that a house like Shakespeare’s birthplace still stands today. And she is absolutely right, as houses round 1600 were mainly built using wood. Open fires were used to cook and heat, so about 50% of all houses constructed then fell prey to fire. Nash’s House, now a museum, in Stratford upon Avon is another good example of a survivor. But Shakespeare’s final residence, just next to Nash’s House, remains only in ruins.

IMG_8325_NASHS-HOUSE

Een van mijn bezoekers merkte op dat het een goede zaak is dat huizen zoals Shakespeare’s geboortehuis nog overeind staan vandaag. En ze heeft gelijk omdat in 1600 huize voornamelijk in hout gebouwd werden. Koken en verwarmen gebeurde meestal op open vuren, dus gemakkelijk 50% van alle huizen brandden af. Nash’s House, nu een museum, in Stratford upon Avon is nog een goed voorbeeld van een overlever. Maar Shakespeares laatste woonplaats, net naast dit huis, bestaat alleen nog als ruïne.

Shakespeare

My eldest son Tom & his partner Annelies gave me the complete works of William Shakespeare for my birthday. Heavy reading. Big book with thin pages and small letters. The mug I got some years ago when I visited Stratford upon Avon, the birthplace of the bard. His parental home is still intact.

3737FE1B-FB4A-4E4A-AC38-7740122B2E08

IMG_0626_SHAKESPEARES-HOUSE

Mijn oudste zoon en zijn partner Annelies deden mij de volledige werken van William Shakespeare kado voor mijn verjaardag. Zware lectuur. Groot boek met dunne bladzijden en kleine letters. De mok kocht ik enkele jaren geleden tijdens een bezoek aan Stratford upon Avon, de geboorteplaats van de bard. Zijn ouderlijk huis is nog intact.

Trevaunance Cove

Trevaunance Cove, near Saint Agnes, is a place I would really like to revisit in Cornwall. It has a great dog friendly beach and these beautiful rock formations just out to sea.

IMG_9083_CORNWALL_ST-AGNES

De Trevaunance Inham, nabij Saint Agnes, is een plek die ik echt opnieuw zou willen bezoeken in Cornwall. Je vindt er een super hond vriendelijk strand met deze mooie rosten partijen net in zee.

Lizard

Combining two themes of the past days: navigation & holiday. Lizard Point in Cornwall has always been an important visual marker for seafaring.

IMG_8989_CORNWALL_LIZARD

Twee thema’s van de afgelopen dagen combinerend. Het uitsteeksel Lizard Point in Cornwall is altijd al een belangrijke visuele hulp geweest voor de scheepvaart.