Hail Beach

Wie gaat er nu ook in de hagel op ’t strand gaan wandelen de zondagmorgen? Beter in mijn kot gebleven.

IMG_3690_BEACH-HAIL_WEB

Who goes out walking on the beach in the hail on Sunday morning. Better have stayed at home.

Early Beach

A big advantage of going to the beach early in the morning is that you tend to have it nearly all to yourself. For the energetic black monster just coming over the beachhead, it is less warm, so he can stand his black fur coat better.
It means getting up nice and early, but with weather like this, that is really carpe diem.

IMG_2494_BEACH_VINYL

Troy

No, this is not Vinyl, it is Troy, Vinyl’s father. Still a good looking dog even at the age of 10. Photo taken on November 4, 2018. Vinyl had to go in conflict with his poor old dad, I had to drag him off.

IMG_7916_TROY

Neen, dit is niet Vinyl, het is Troy, de papa van Vinyl. Hij ziet er nog goed uit voor zijn gezegende leeftijd van 10. Foto genomen op 4 november 2018. Vinyl moest natuurlijk weer in conflict treden met zijn arme oude vader, ik moest hem er af sleuren.

Trevaunance Cove

Trevaunance Cove, near Saint Agnes, is a place I would really like to revisit in Cornwall. It has a great dog friendly beach and these beautiful rock formations just out to sea.

IMG_9083_CORNWALL_ST-AGNES

De Trevaunance Inham, nabij Saint Agnes, is een plek die ik echt opnieuw zou willen bezoeken in Cornwall. Je vindt er een super hond vriendelijk strand met deze mooie rosten partijen net in zee.

Happy Birthday Vinyl

Vinyl turned 5 two days ago. A loyal visitor to my blog asked me why I did not post a picture of him on his birthday. No, I did not forget his birthday, but he does not really care less, as long as he goes walking, gets food and is loved on his birthday and every other day of the year. But the blogfriend is right that I don’t post enough pictures of our beautiful boy.

IMG_1295_VINYL_BEACH_WEB

Twee dagen geleden was het Vinyl’s verjaardag, hij werd 5. Een trouwe bezoeker aan mijn blog vroeg waarom ik geen foto van hem postte op zijn verjaardag. Ik was zijn verjaardag niet vergeten, maar Vinyl heeft daar eigenlijk worst aan. Als hij, net zoals andere dag van het jaar, gaat wandelen, zijn eten krijgt en veel liefde is hij tevreden. Maar de blogvriend heeft gelijk dat ik te weinig foto’s van onze mooie jongen post.

Beach on Sunday

I know that today is Saturday, but I’m looking ahead to tomorrow. I go to the beach with my doggie then. This is what the dunes looked like last Sunday. The weather was not that brilliant, but at least it did not rain. Or maybe just a couple of drops if my memory serves me right.

IMG_1253_OOSTENDE_BEACH_WEB

Ik weet dat het zaterdag is, maar ik kijk vooruit naar morgen. Op zondag ga ik mijn ons hondje naar het strand. Zo zagen de duinen er vorige zondag uit. Het weer was niet zo schitterend maar het regende niet. Op een paar druppels na als mijn geheugen mij niet in de steek laat.