Nash’s House

One of my visitors remarked that it is a good thing that a house like Shakespeare’s birthplace still stands today. And she is absolutely right, as houses round 1600 were mainly built using wood. Open fires were used to cook and heat, so about 50% of all houses constructed then fell prey to fire. Nash’s House, now a museum, in Stratford upon Avon is another good example of a survivor. But Shakespeare’s final residence, just next to Nash’s House, remains only in ruins.

IMG_8325_NASHS-HOUSE

Een van mijn bezoekers merkte op dat het een goede zaak is dat huizen zoals Shakespeare’s geboortehuis nog overeind staan vandaag. En ze heeft gelijk omdat in 1600 huize voornamelijk in hout gebouwd werden. Koken en verwarmen gebeurde meestal op open vuren, dus gemakkelijk 50% van alle huizen brandden af. Nash’s House, nu een museum, in Stratford upon Avon is nog een goed voorbeeld van een overlever. Maar Shakespeares laatste woonplaats, net naast dit huis, bestaat alleen nog als ruïne.

Shakespeare

My eldest son Tom & his partner Annelies gave me the complete works of William Shakespeare for my birthday. Heavy reading. Big book with thin pages and small letters. The mug I got some years ago when I visited Stratford upon Avon, the birthplace of the bard. His parental home is still intact.

3737FE1B-FB4A-4E4A-AC38-7740122B2E08

IMG_0626_SHAKESPEARES-HOUSE

Mijn oudste zoon en zijn partner Annelies deden mij de volledige werken van William Shakespeare kado voor mijn verjaardag. Zware lectuur. Groot boek met dunne bladzijden en kleine letters. De mok kocht ik enkele jaren geleden tijdens een bezoek aan Stratford upon Avon, de geboorteplaats van de bard. Zijn ouderlijk huis is nog intact.